Quy trình thực hiện bài kiểm tra Hiragana/Katakana của AOTS

1. Khái quát

Bài kiểm tra này được thực hiện nhằm thúc đẩy việc học tiếng Nhật trước khi đến Nhật Bản, cũng như để hiểu rõ năng lực tiếng Nhật hiện tại và để quá trình đào tạo tiếng Nhật sau khi sang Nhật Bản hiệu quả hơn. 

Tất cả học viên tham gia J6W, J13W vui lòng thực hiện bài kiểm tra.

2. Đối tượng

Tất cả học viên tham gia J6W, J13W

3. Thời gian cần thiết

15 phút

4. Chuẩn bị

  1. Vui lòng in phiếu trả lời (PDF) sau.

2.  Vui lòng điền vào mã số học viên, quốc gia, tên và cơ quan trực thuộc.

3.  Nghe âm thanh ở định dạng mp3 được đăng trên trang web của AOTS và làm bài kiểm tra. Vui lòng chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc PC để nghe âm thanh.

5. Bắt đầu kiểm tra

  1. Vui lòng nghe âm thanh sau và viết câu trả lời vào phiếu trả lời.

Tùy thuộc vào môi trường giao tiếp Internet, có thể mất một khoảng thời gian để tải video.

Q1.

Q2.

Q3.

 

2.  Sau khi làm xong, vui lòng quét hoặc chụp bằng camera phiếu trả lời rồi gửi đến địa chỉ sau đây.

Vui lòng chọn định dạng tệp là PDF hoặc jpg. Vui lòng cố gắng gửi tệp có dung lượng dưới 1MB.

 

Địa chỉ gửi:

 

3.  Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ liên hệ với học viên và người phụ trách của doanh nghiệp tiếp nhận về kết quả chấm điểm.

◇ Trường hợp đạt

 Hãy tham khảo hướng dẫn học tập và tiếp tục học tiếng Nhật.

 Vì học viên đã học trước khi đến Nhật, quá trình đào tạo sau khi sang Nhật có thể thuận lợi hơn.

◇ Trường hợp không đạt

 Hãy học Hiragana/Katakana, tham gia đợt kiểm tra cho đến khi đạt.

 Chúng tôi sẽ thông báo URL của bài kiểm tra lần 2 cùng lúc với thông báo kết quả. Chúng tôi cũng có giới thiệu công cụ để học Hiragana/Katakana trên hướng dẫn học tập.

6. Mục lưu ý, mục cấm

  1. Theo nguyên tắc, học viên phải thực hiện bài kiểm tra trong phòng hội nghị của doanh nghiệp phái cử dưới sự giám sát của người khác ngoài thí sinh. Nếu học viên thực hiện bài kiểm tra tại nhà, v.v.... phải trả lời các câu hỏi một mình.
  2. Nghiêm cấm việc gian lận trong kiểm tra.
  3. Không tạm dừng hoặc phát lại âm thanh nhiều lần.
  4. Nếu các câu hỏi quá khó, học viên không thể trả lời đến cuối cùng, hãy ngừng bài kiểm tra và gửi phiếu trả lời phần đã hoàn thành.

Thông tin liên hệ

Bộ phận Hoạt động trên toàn cầu    Trung tâm đào tạo tiếng Nhật (JLTC)

Điện thoại: +81-3-3888-8250 FAX: +81-3-3888-8264

Contact Form