Học tiếng Nhật trước khi đến Nhật Bản

Gửi đến những học viên tham gia J6W/J13W

 
Vui lòng tự học tiếng Nhật trước khi đến Nhật Bản (Mục 1 bên dưới). Ngoài ra, hãy vượt qua bài kiểm tra Hiragana và Katakana của AOTS (Mục 2 bên dưới). Vui lòng đọc kỹ thông tin bên dưới và học tiếng Nhật trước khi đến Nhật Bản. 

1. Bạn hãy chắc chắn đã học một số từ tiếng Nhật đơn giản trước khi đến Nhật Bản (bắt buộc với tất cả học viên)

Bạn hãy bắt đầu học một số từ tiếng Nhật đơn giản từ bây giờ để quá trình đào tạo tại Nhật Bản có một khởi đầu thuận lợi.
Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để luyện tập hội thoại v.v... trong khóa học tiếng Nhật sau khi đến Nhật Bản, do đó việc học tập sẽ hiệu quả hơn. 

Kiểm tra trình độ tiếng Nhật và vào trang Giới thiệu tài liệu giảng dạy tiếng Nhật trực tuyến

2. Hãy vượt qua bài kiểm tra Hiragana/Katakana của AOTS (bắt buộc với tất cả học viên)

Trước khi bạn đến Nhật Bản, sẽ có một bài kiểm tra* Hiragana/Katakana của AOTS được tiến hành trên trực tuyến. 40 điểm (80%) trở lên là đạt. Học viên nào không đạt, vui lòng ôn tập để tham gia kiểm tra vào lần tiếp theo.

Dù không vượt qua được bài kiểm tra, bạn vẫn có thể đến Nhật Bản.

Bài kiểm tra Hiragana/Katakana của AOTS lần 1

Thông tin liên hệ

Bộ phận Hoạt động trên toàn cầu    Trung tâm đào tạo tiếng Nhật (JLTC)

Điện thoại: +81-3-3888-8250 FAX: +81-3-3888-8264

Contact Form