การศึกษาภาษาญี่ปุ่นก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น

ถึง ผู้เข้าร่วม J6W/J13W

 
ทุกท่านกรุณาศึกษาภาษาญี่ปุ่นก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น (ตามข้อ 1 ด้านล่าง) และกรุณาสอบ AOTS ฮิรางานะ-คาตากานะ 
 (ตามข้อ 2 ด้านล่าง) ให้ผ่าน 
โปรดอ่านข้อความด้านล่างให้ละเอียดแล้วเริ่มดำเนินการศึกษาภาษาญี่ปุ่นก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น 

1. ต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายเอาไว้ก่อนจะมาญี่ปุ่น (ต้องปฏิบัติทุกคน)

กรุณาเริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้สามารถเริ่มการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น การฝึก
 การฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นหลังจากเดินทางมาถึงญี่ปุ่นจะได้ใช้เวลากับการฝึกสนทนาให้มากขึ้น
ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไปที่หน้าเช็คระดับภาษาญี่ปุ่น & แนะนำสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์

2. กรุณาสอบ AOTS ฮิรางานะ-คาตากานะให้ผ่าน (ต้องปฏิบัติทุกคน)

ก่อนเดินทางมาญี่ปุ่นจะมีการสอบ AOTS ฮิรางานะ-คาตากานะ* ซึ่งจะสอบผ่านเมื่อได้ 40 คะแนน (80%) ขึ้นไป 
ผู้ที่สอบไม่ผ่านกรุณาทบทวนแล้วเข้าสอบในครั้งต่อไป 

หากสอบไม่ผ่าน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเดินทางมาญี่ปุ่นได้ 

การสอบ AOTS ฮิรางานะ・คาตากานะ ครั้งที่ 1

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายงานระหว่างประเทศ ศูนย์อบรมภาษาญี่ปุ่น (JLTC)

โทรศัพท์ : +81-3-3888-8250 FAX: +81-3-3888-8264

Contact Form